Control of Photoluminescence of Carbon Nanodots via Surface Functionalization using Para-substituted Anilines ... - Nature.com

Karbon Nanodotların Foto-ışıldayan Kontrolü, Yüzey Fonksiyonelleştirme ile Parasıt Anilinler Kullanılarak Sağlanıyor

Bu çalışmada, oleylamine ile kaplanmış C-noktaları (1) sitrik asidin solvotermal karbonlaşmasıyla hazırlanmıştır. Daha sonra yüzey fonksiyonelleştirmesi aşamasında çeşitli para-alkil anilinlerle işlem görmüştür. Bu çalışmada, 4-metoksi anilin (2), 4-(metiltio)anilin (3) ve 4-(dimetilamino)anilin (4) benzer başlıkları içerdiği için seçilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, yüzey fonksiyonelleştirmesi sonucu atomik dağılımda artış olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan x-ışını fotoelektron spektroskopisi verileri, yüzey fonksiyonelleştirmeden sonra azot oranının arttığını göstermiştir. Bu durum, yüzey fonksiyonelleştirmenin oleylamine göre daha az sterik engel ile karşılaştığını belirtmektedir. İncelemelerin sonucunda yüzey işleme sonucu kimyasal yapının büyük ölçüde korunduğu tespit edilmiştir. C-noktalarının elektronik ve optik özelliklerinde ise yüzey fonksiyonelleştirmenin etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, organik hücrelerdeki enerji seviyelerinin elektronik geçişleriyle de bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bu şekilde elde edilen C-noktaları farklı renklerde ışık vererek ışık yayan cihazlar olan LED’lerde kullanılmıştır. Bu çalışma, C-noktalarının LED’lerde fosfor olarak kullanılmasının mümkün olduğunu ve farklı renklerde ışık yaydığını göstermektedir.